T'apuntes a les energies renovables?

Dilluns, 8 de novembre de 2021

ATENCIÓ!

Subvencions per incentivar l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia elèctrica a partir d’energies renovables, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Gestionats per l’IDAE i l’ICAEN.

Es divideixen en 6 programes:

 1. Autoconsum i emmagatzematge al sector serveis.
 2. Autoconsum i emmagatzematge en altres sectors productius com la indústria i l’agropecuari.
 3. Incorporació d’emmagatzematge en autoconsums existents en sectors econòmics.
 4. Autoconsum i emmagatzematge en el sector residencial, el sector públic i el tercer sector.
 5. Incorporació d’emmagatzematge en autoconsums existents del sector residencial, el sector públic i el tercer sector.
 6. Climatització i aigua calenta sanitària obtinguda amb renovables al sector residencial, inclòs l’habitatge públic protegit.

Es preveu que l'ICAEN publiqui la convocatòria d'aquestes subvencions a finals d'octubre/principis de novembre.

Aspectes clau:

 • No farà falta memòria/projecte, però si es té, ajudarà a complimentar les dades del formulari de sol·licitud.
 • Es pot sol·licitar per actuacions realitzades des de l'1 de juliol de 2021.
 • Aquestes subvencions no seran compatibles amb altres ajudes.
 • Les subvencions es concediran per ordre d’arribada, en cas que s’esgoti el pressupost hi haurà una llista d’espera (tot i que en principi el pressupost de partida és prou gran com per donar resposta a la demanda inicial).
 • Vigència d’aquestes bases fins el 31 de desembre de 2023.

Més informació a https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-10824

Darrera actualització: 25.11.2021 | 11:09