ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 2014

Dissabte, 28 de març de 2015 a les 00:00
Tancamanent de l'exercici 2014

El romanent de tresoreria del 2014 470.851,83€

Saldos de dubtós cobrament 123.503,61€

ROMANENT DE TRESORERIA 2014 347.348,22€

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 96.047,33€

Darrera actualització: 15.06.2018 | 10:14