Convocatòria per subvencions Next Generation

Dimecres, 6 d’abril de 2022

Les subvencions d'aquests programes tenen per objecte el finançament d'obres o actuacions de millora acreditada de l'eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l'impuls i ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici

És un programa destinat a obres de millora de l’Eficiència Energètica en el conjunt de l’edifici: rehabilitació de façanes, cobertes, tancaments, implantació d’energies renovables, també es poden incloure altres actuacions com accessibilitat o estructura, però sempre acompanyades d’obres de millora de l’Eficiència Energètica.

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

 

Programa 4 d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

Amb el programa 4 es subvencionaran les actuacions de millora de l’eficiència energètica als habitatges individuals, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars. Es poden subvencionar obres com canvis de tancaments, aïllament de façanes i energies renovables.

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2

 

Programa 5 d’ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Es tracta d’un programa d’ajuts per l’elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. Té com a finalitat activar la demanda d'una rehabilitació energètica en els edificis.

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=3

 

Podeu trobar el tràmit i tota la informació en el següent enllaç: Clica aquí

Darrera actualització: 14.03.2023 | 11:24