APROVAT PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME EL PROJECTE DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE SANEJAMENT DE PINEDES

Diumenge, 25 de gener de 2015
La sessió del 23 de gener de 2015 aprova les obres en sòl no urbanitzable de l'estació de bombament de sanejament de les Pinedes.

El projecte ha estat formiulat per la societat Aigües de Manresa SA i tramès per l'Ajuntament.

Consisteix en la construcciód'una estació depuradora d'aigues residuals de tipus biològic.

L'abocament anirà a l'EDAR del Serrat.

La longitud sera de 1.140m.l. funcionant un tram per impulsió que enviarà les aigues residuals a travès dels Plans de La Sala.

Una part del recorregut serà per gravetat.

L'estudi considera que l'impacte serà baix.

La canalització anirà soterrada.

Darrera actualització: 15.06.2018 | 10:14