PERIODE MITG DE PAGAMENT DE FACTURES

Dimarts, 20 de gener de 2015
EL PERIODE MITG DE PAGAMENT DE FACTURES DEL 4AT.TRIMESTRE DE 2014 ES DE 10,95 DIES, DE L'APROVACIÓ PER JUNTA DE GOVERN.

Les factures un cop registrades i comptabilitzades, passen a l'aprovació de la Junta de Govern i les ordres de abonament als proveidors.

La ratio d'operacions pendents es de 241,13, l'import d'operacions pendents 393,31, ratio d'operacions pagades 3,46 ii l'import d'operacions pagades 12.079,24 i el periode mitg de pagament 10,95 dies.

Aquest es un resultat que considerem obligat publicat, com a mostra de transparència de la comptabilitat municipal.

Darrera actualització: 15.06.2018 | 10:14