PERIODE MITG PAGAMENT FACTURES

Dimarts, 4 de novembre de 2014 a les 00:00
Segons el RD 635/2014 de 25 de juliol que desenvolupa la metodología de càlcul del PMP a proveidors de l'Ajuntament, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat finançera.

periode mitja de pagament a proveidors es a finals de 30 setembre de 2014 es de 31,74 dies.

Darrera actualització: 15.06.2018 | 10:14