Aprovació inicial de la MP del POUM per ampliar el sòl urbà per a equipament esportiu i zona verda

Es posa en coneixement públic, per acord del Ple de data 29 d’abril de 2019, l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per ampliar el sòl urbà per a equipament esportiu i zona verda a la urbanització El Serrat, al terme municipal de Castellnou de Bages.

L’expedient es sotmet a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari El Punt Avui, en el diari Regió7 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que totes les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

La documentació estarà a disposició a la Secretaria de l’Ajuntament (Plaça de l’Església, s/n) en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 8 a 15h) i en aquest web.

Darrera actualització: 06.09.2019 | 13:06