Urbanisme

En aquest apartat trobareu la informació relativa a la normativa de planejament urbanístic.

Si voleu consultar tots els expedients, els trobareu al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.

Accedir al registre urbanístic

 

 • MP POUM condicions de les edificacions destinades a usos agrícoles/ramaders

  Es posa en coneixement públic, per acord del Ple de data 3 de juliol de 2018,  l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en relació a les modificacions de les condicions de les naus agrícoles/ramaderes.

   

 • Aprovació inicial de la MP del POUM per ampliar el sòl urbà per a equipament esportiu i zona verda

  Es posa en coneixement públic, per acord del Ple de data 29 d’abril de 2019, l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per ampliar el sòl urbà per a equipament esportiu i zona verda a la urbanització El Serrat, al terme municipal de Castellnou de Bages.

  L’expedient es sotmet a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari El Punt Avui, en el diari Regió7 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que totes les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

  La documentació estarà a disposició a la Secretaria de l’Ajuntament (Plaça de l’Església, s/n) en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 8 a 15h) i en aquest web.

Darrera actualització: 31.07.2018 | 13:28
Darrera actualització: 31.07.2018 | 13:28